تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۴ فروردین ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۴ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۰۳ ۱۳   کاربر ۱۳   صفحه
۰۱/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۱/۰۱ ۳   کاربر ۵   صفحه
۱۲/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۷ ۹   کاربر ۱۲   صفحه
۱۲/۲۶ ۱۳   کاربر ۵۷   صفحه
۱۲/۲۵ ۹   کاربر ۳۷   صفحه
۱۲/۲۴ ۱۲   کاربر ۷۵   صفحه
۱۲/۲۳ ۳   کاربر ۶۶   صفحه
۱۲/۲۲ ۴   کاربر ۸۵   صفحه
۱۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۹ ۴   کاربر ۴۶   صفحه
۱۲/۱۸ ۷   کاربر ۱۱۹   صفحه
۱۲/۱۷ ۴   کاربر ۲۶   صفحه
۱۲/۱۶ ۸   کاربر ۷۶   صفحه
۱۲/۱۵ ۱۳   کاربر ۱۱۶   صفحه
۱۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۳ ۳   کاربر ۷   صفحه
۱۲/۱۲ ۵   کاربر ۶۹   صفحه
۱۲/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۰ ۷   کاربر ۱۱   صفحه
۱۲/۰۹ ۶   کاربر ۵۲   صفحه
۱۲/۰۸ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۰۷ ۵   کاربر ۹   صفحه
۱۲/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۰۵ ۱   کاربر ۵   صفحه
۱۲/۰۴ ۲   کاربر ۲۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۳۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸۴ ۶ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۵۱ ۸ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۰۷ ۱۹ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۴۲ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳۲ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸۵ ۶ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۱۸ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۱۰ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۱ ۳ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰۰ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰۵ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷۲ ۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۷ ۲ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۱ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۲ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۹ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۹ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۲ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۳ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۴۶ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۲۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۳۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۴۳,۴۵۶ ۴۹ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۸۳,۶۳۰ ۲۷ %
USA
USA
۱,۳۱۲,۱۷۷ ۸ %
EU
EU
۷۲۵,۲۹۳ ۴ %
DEU
DEU
۳۹۳,۹۶۰ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۹,۹۲۸ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۸,۴۹۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۳,۵۹۱ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۲,۰۲۹ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۳,۶۱۲ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۷,۵۸۷ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۹۷۲ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۵۸۶ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۶۳۸ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۷ ۰ %
POL
POL
۲۰,۸۵۷ ۰ %
KOR
KOR
۲۰,۰۵۸ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۶۰ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۲۷ ۴۴ %
Other
Other
۲۲۴ ۲۳ %
Firefox
Firefox
۱۲۰ ۱۲ %
Safari
Safari
۶۳ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۲ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۳۲ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۴ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۷ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۷ ۱ %
Opera
Opera
۶ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۴ ۰ %
Edge
Edge
۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۹۲ ۳۱ %
Other ۲۷۰ ۲۸ %
Windows 7 ۱۵۱ ۱۶ %
Windows 10 ۷۵ ۸ %
iOS ۶۰ ۶ %
Windows 8 ۴۹ ۵ %
XP ۳۸ ۴ %
Android ۱۶ ۲ %
Vista ۵ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۵
بیمارستان شهدا سرپل ذهاب ۳
اتوماسیون اداری ۳
سایت بیمارستان سرپل ذهاب ۲
بیمارستان سرپل ذهاب ۲
رئیس بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ۱
سایت بیمارستان سر پل ذهاب ۱
تاریخچه بیمارستان سر پل ذهاب ۱
پزشکان بیمارستان شهداسرپلذهاب ۱
شهدای سرپل ذهاب ۱
عکس بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ۱