تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۳ بهمن ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۹ ۳   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۲۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۱ ۵   کاربر ۱۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۵   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۱۸ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۶ ۱   کاربر ۵   صفحه
۱۰/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۲ ۲   کاربر ۸   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۹ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۷ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۰۶ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۲ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰۷ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۳۴ ۲۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۴ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۲ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۹ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۶ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۸ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۸ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۶ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۰ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۸ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۷ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۲ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۹ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۴ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۸,۹۸۳ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۵۰,۲۶۴ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۹۰,۶۳۵ ۷ %
EU
EU
۷۰۵,۳۷۸ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۸,۹۱۴ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۷۶۹ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۷۲۰ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۷۱۴ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۷,۵۱۰ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۷,۲۳۹ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۸۰۷ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۹۵۳ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۲۹۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۳۲۳ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۱ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۰۹ ۰ %
POL
POL
۱۷,۵۷۸ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۸۱ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۸۳ ۵۰ %
Firefox
Firefox
۱۱۷ ۱۵ %
Other
Other
۸۲ ۱۱ %
Safari
Safari
۶۳ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۲ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۳۲ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۳ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۲ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۷ ۱ %
Opera
Opera
۶ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۴ ۱ %
Edge
Edge
۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۷۴ ۳۶ %
Windows 7 ۱۳۳ ۱۸ %
Other ۱۲۳ ۱۶ %
Windows 10 ۶۱ ۸ %
iOS ۶۰ ۸ %
Windows 8 ۴۱ ۵ %
XP ۳۸ ۵ %
Android ۱۶ ۲ %
Vista ۵ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۵
اتوماسیون اداری ۳
بیمارستان شهدا سرپل ذهاب ۳
بیمارستان سرپل ذهاب ۲
سایت بیمارستان سرپل ذهاب ۲
شهدای سرپل ذهاب ۱
عکس بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ۱
رئیس بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ۱
سایت بیمارستان سر پل ذهاب ۱
تاریخچه بیمارستان سر پل ذهاب ۱
پزشکان بیمارستان شهداسرپلذهاب ۱