نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۲,۲۶۰ ۷۰ %
Chrome
Chrome
۱۵,۵۶۶ ۲۶ %
Safari
Safari
۷۴۰ ۱ %
Other
Other
۴۶۵ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۳۰۱ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۹۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۶۶ ۰ %
Opera
Opera
۱۶۶ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۸ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۳۷ ۰ %
Edge
Edge
۲۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۳ ۰ %

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲۱,۰۳۲,۲۹۰ نفر
۶۱۷ نفر
۲۱,۳۵۲ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

18.207.157.152
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۰ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۵/۱۹ ۴۲   کاربر ۵۲   صفحه
۰۵/۱۸ ۴۸   کاربر ۸۳   صفحه
۰۵/۱۷ ۴۹   کاربر ۶۰   صفحه
۰۵/۱۶ ۱۱۰   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۵/۱۵ ۱۳۹   کاربر ۱۵۵   صفحه
۰۵/۱۴ ۳۸   کاربر ۶۲   صفحه
۰۵/۱۳ ۶۶   کاربر ۱۲۰   صفحه
۰۵/۱۲ ۴۴   کاربر ۹۱   صفحه
۰۵/۱۱ ۳۸   کاربر ۵۵   صفحه
۰۵/۱۰ ۳۷   کاربر ۶۱   صفحه
۰۵/۰۹ ۴۱   کاربر ۴۸   صفحه
۰۵/۰۸ ۴۴   کاربر ۴۸   صفحه
۰۵/۰۷ ۵۳   کاربر ۵۶   صفحه
۰۵/۰۶ ۵۶   کاربر ۶۸   صفحه
۰۵/۰۵ ۴۹   کاربر ۶۶   صفحه
۰۵/۰۴ ۴۲   کاربر ۵۶   صفحه
۰۵/۰۳ ۳۸   کاربر ۵۴   صفحه
۰۵/۰۲ ۳۹   کاربر ۵۱   صفحه
۰۵/۰۱ ۵۰   کاربر ۶۷   صفحه
۰۴/۳۱ ۷۶   کاربر ۸۴   صفحه
۰۴/۳۰ ۳۵   کاربر ۵۲   صفحه
۰۴/۲۹ ۴۴   کاربر ۸۸   صفحه
۰۴/۲۸ ۶۳   کاربر ۷۵   صفحه
۰۴/۲۷ ۶۹   کاربر ۷۹   صفحه
۰۴/۲۶ ۴۱   کاربر ۵۳   صفحه
۰۴/۲۵ ۶۹   کاربر ۷۴   صفحه
۰۴/۲۴ ۷۵   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۴/۲۳ ۴۵   کاربر ۵۰   صفحه
۰۴/۲۲ ۴۸   کاربر ۶۹   صفحه
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۳,۷۶۰ ۷۶ %
Windows 7 ۱,۷۱۰ ۹ %
Other ۶۸۱ ۴ %
iOS ۶۷۸ ۴ %
Windows 10 ۶۵۵ ۴ %
Windows 8 ۲۹۵ ۲ %
XP ۲۱۷ ۱ %
Android ۱۱۲ ۱ %
Vista ۴۰ ۰ %
Windows 2003 ۱۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %